Libros especiales para regalar y para regalarte
Conócenos | Envíos y entregas | Formas de pago | Contacta con nosotros
¡Hola!
Carrito de la CompraTu compra: 0 libros (0,00 €) | Ver cesta
Envíos GRATIS a partir de 100€
Barcelona 1900

Barcelona 1900

Teresa-M. Sala

ISBN 9788497854139
275 páginas
25.5 x 29 cm, encuadernación en tapa dura con sobrecubierta

39,50 €

En stock, envío inmediato. Lo recibes en 24/48 horas
 

Libro escito en Catalán.

L'efervescéncia i la modernitat de la Barcelona actual troben el seu origen cap a 1900, época en qué la música, l'arquitectura, la pintura, l'escultura i la literatura excel-leixen en la capital catalana. Entre 1880 i 1910, la ciutat va experimentar una impressionant metamorfosi, amb una extraordinaria ampliado urbanística amb l'Eixample d'Ildefons Cerda, amb l'arquitectura urbana creativa d'Antoni Gaudí, Lluís Doménech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch, i els elegants interiors de l'estil modernista. Regna una gran efervescencia artística al voltant de la Sala Pares, on exposen artistes de l'avantguarda que han anat a buscar la seva inspiració a París, al Cau Ferrat, refugi d'artistes a Sitges, i a Els Quatre Gats, on Picasso, Rusiñol i els seus amics bohemis es troben. Tanmateix, la puixança artística i cultural es relaciona amb una industrialització intensa i vives tensions socials i polítiques, que desemboquen en la Setmana Trágica de 1909. Els assajos que conformen aquesta obra ens ofereixen una visió general d'aquesta «cruilla daurada» barcelonesa, completada per una magnífica selecció de poemes i de textos literaris de l'época.

 

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'librosderegalo.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '101' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '101' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]